اگاتا - برند آگاتا پاریس
نام برند : آگاتا
محور فعالیت : جواهر سازی
شرکت مادر : کریشن بوت اینترنشنال
کشور : فرانسه

آگاتا پاریس که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد ، از یک فروشگاه طراحی پاریسی به یک شرکت جواهرات فروشی در سراسر جهان با بیش از ۴۰۰ فروشگاه خرده فروشی در سراسر جهان تبدیل شد. این برند همچنین در سال ۲۰۱۴ عطرهای خود را عرضه کرد. با اطمینان به ارزش های برند ،عطرهای آگاتا پاریس با وفاداری به ارزش برند، شیک بودن پاریسی را به سادگی در سه کلمه عرضه کرده است: ظرافت، شوخ طبعی و مد روز بودن.طراح آگاتا پاریس در پایه عطر ما ۱۲ عطر دارد. آگاتا پاریس یک عطر جدید است. اولین نسخه در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد و جدیدترین آن از سال ۲۰۲۰ است. عطرهای آگاتا پاریس با همکاری عطر سازها جروم دی مارینو ، فیلیپ بوستون و ژان ژاک طراجی شده اند.

جروم دی مارینو ، فیلیپ بوستون و ژان ژاک