اجمل - برند اجمل
نام برند : اجمل
محور فعالیت : عطرسازی
کشور : امارات متحده عربی

اجمل ، در ۶۰ سال سابقه ایجاد عطر ، به هنر عطر سازی تسلط یافته و در دنیای عطرسازی در خاورمیانه جایگاه منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است. امروز ، اجمل یک نهاد شرکتی منطقه ای است که مجموعه گسترده ای از بهترین و جذاب ترین عطرهای موجود در منطقه را در اختیار دارد. اجمل حضور گسترده ای در خاورمیانه با بیش از ۱۳۵ فروشگاه انحصاری خرده فروشی ، از جمله ۴۲ مورد در امارات متحده عربی ، و صدها نمایندگی فروش در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است. AJMAL همچنین به حدود ۲۴ کشور در سراسر جهان صادرات می کند

طراح Ajmal دارای ۲۵۳ عطر در مجموعه خود دارد. اولین نسخه در سال ۲۰۰۱ ایجاد شده و جدیدترین آن از سال ۲۰۲۰ است. عطرهای عجمل با همکاری عطرسازان عبدالله اجمل و نذیر اجمال ساخته شده اند.