Alexandra Kosinski - الکساندرا کوسینسکی

عطار برتر

کمپانی: CPL Aromas UK

همچنین با: Quest ، Givaudan کار کرد

تحصیلات: ISIPCA

وب: cplaroma.com

تعداد عطرها در بانک اطلاعاتی: ۱۷

الکساندرا کوسینسکی به بخش CPL Aromas UK از Givaudan پیوست. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی است و آموزش عطریات خود را در دانشکده عطر ISIPCA در ورسای به پایان رسانده است.

عطرهای الکساندرا کوسینسکی