o.1774 - برند الکساندر جی

کشور: فرانسه
فعالیت اصلی: طراحی
طراح

الکساندر جی، معمار مواد و حواس ، از مواد استثنایی استفاده غیرمعمول می کند. او آنها را مجسمه سازی می کند و محدودیت های آفرینش را تحت فشار قرار می دهد تا به اشیایی که احساسات را برانگیخته اند ، جان ببخشد.

هر رایحه طیف گسترده ای از رایحه های بویایی را که به طور ایده آل برای طراحی و ترکیب منحصر به فرد ترکیب شده اند ، جستجو می کند. مواد اولیه مورد استفاده نجیب و ارزشمند است. از آنجا که هر یک از آنها واکنش متفاوتی به گرما نشان می دهند ، یک فرایند توسعه آهسته برای رسیدن به تعادل کامل انجام می شود. طراح الکساندر جی، یک مارک عطر جدید است. اولین نسخه در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد و جدیدترین آن از سال ۲۰۲۰ است

اورلین گیشارد , آملی بورژوا , آن-صوفی بهاگل , امنا دوقری