آمور0عود 200x100 - برند آمور عود
نام برند : آمور عود
کشور : ایالات متحده
محور فعالیت : عطرسازی
 

عطرهای  آمور عود، از میراث کارگاه عطر متولد می شوند. آنها تکامل مفهوم ترکیب سفارشی هستند که به خاطر ایده های بینایی خود ،و به همین دلیل  جایگاه کارگاه آموزشی عطر را به دست آورد. این عطرهای بسیار تصفیه شده ، کاملاً متناسب و بسیار متعادل هستند.

درخشان و رویایی ، تحریک آمیز و تاریک ، هر دو سبک و گرم ،  آمور عود مجموعه ای از خاطرات بویایی ، داستان های واقعی و خیالی است که با نت های چوبی ، گل ها ، ریشه ها و گیاهان آن به عطرهایی ترجمه شده است که مکان ابتدایی آرامش ، شادی ، و اشتیاق است.  آمور عود یک مفهوم فعال است که با هدف ایجاد مکالمه و درگیری بین مشاوران عطر و ادب و مشتریان خوب انجام می شود. هدف ما این است که به طور مداوم “پرشور” و “نمونه” در پیشخوان های دائمی و ایستگاهای  تبلیغاتی باشیم. زیبایی  آمور عود در کیفیت عالی استثنایی عطرهای آن مشهود است. هر عطر زیبایی ، امضای و شخصیت خود را حفظ می کند ، همه این موارد در طراحی عطر ها قابل مشاهده می باشد.

طراح آمور عود در پایه عطر ما ۱۸ عطر دارد. آمور عود یک عطر جدید است. اولین نسخه در سال ۲۰۱۶ ایجاد شد و جدیدترین آن از سال ۲۰۱۹ است.

 

سسیل هوآ ،پاتریشیا چوکس ، جان ماستراولا ، کلود دیر ، ایلیاس ارمنیدیس ، ایرینا بورلاکووا ، جروم دی مارینو ، آنجلیک نادائو