بلوبری

واکسینیم میرتیلوس

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویای:عطری میوه ای شیرین با رنگهای مربا مانند و جنگلی.