botanicaelogo1 - تاریخچه برند عطر ادکلن تبوتانیکا

کشور: اسپانیا
فعالیت اصلی: رایحه ها
طراح

پروژه  تبوتانیکا از چالش سفر دوستان به منظور ایجاد عطرهایی که مناطقی از جهان را تعریف می کنند ، متولد شده است. پس از سالها جستجو و آزمایش ، می توانیم یک سری از رایحه ها را ارائه دهیم که ما را در یک سفر بویایی قرار می دهد. ما از شما دعوت می کنیم تا در ماجراجویی ما شرکت کنید. ما از کوچکترین جزئیات مراقبت می کنیم. در  تبوتانیکا ما می خواهیم استفاده از عطرهای خود را به یک تجربه تبدیل کنیم. ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و در نتیجه از آن مراقبت می کنیم. گیاه  تبوتانیکا توسط جعبه محکم محافظت می شود و با توصیف مقصد در کاغذ سبزیجات آغوش می گیرد.  تبوتانیکا یک عطر جدید تجاری است. طراح  تبوتانیکا ۵ عطر در عطر و بوی ما دارد که همه آنها در سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه شده اند.