کالامانسی

دسته بویای:مرکبات میکروکارپا
گروه :رایحه مرکبات

شکل این میوه ترکیبی بین لیمو و پرتقال است. این میوه ها اغلب سبز و نسبتاً کوچک هستند ، با این حال ، می توانید آنها را با پوست نارنجی نیز پیدا کنید.

عطر ادکلن ها با رایحه کالامانسی