میوه کاسواری

میوه کاسواری

نام های دیگر: آلو کسواری ، چوب شیر خاکستری ، بربونگ ، بیگباو ، بابائی

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:میوه کاسواری نوعی میوه است که به عنوان آلو شاهی شناخته می شود و به شکل تخم مرغ و سمی است و از نظر رایحه به فرانگیپانی مربوط می شود.