کلمنتین

مرکبات کلمنتین؛نام های دیگر:نارنگی الجزایری
گروه:رایحه مرکبات
مشخصات بویایی :نارنگی بدون دانه معروف به ماندارین کریسمس،شیرین و آبدار است