انگور فرنگی

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:میوه کوچک ترش ، گونه ای از آجیل مربوط به مویز.