هاسکو

مرکبات هاسکو؛نام های دیگر:پرتقال هاسکو
گروه:رایحه مرکبات
مشخصات بویایی:نوعی مرکبات ژاپنی مشابه رایحه ی نارنجی ماندارین