کومبارو

نام های دیگر: شیلی پالو ورد، ، چوب سبز ، چنر

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل