بادرنجبویه

بادرنجبویه

نام های دیگر: ملیسا ، بی بالم ، نعناع بالم

گروه: رایحه مرکبات

مشخصات بویایی : یک جنبه نعناعی ، کمی تند ، جایگزینی برای لیمو.