لیچی

مشخصات بویایی:lychee به عنوان “litchi” نیز شناخته می شود ، دارای رایحه ای شیرین و گرمسیری ، آبزی و میوه ای است.