منگوستین

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:تا حدی شیرین ، میوه ای قابض با کاربرد گسترده در داروهای قومی (به عنوان ضد التهاب).