متیل پامپلموس

گروه بویایی :رایحه مرکبات

مشخصات بویایی:عطر و بوی کلیدی در ادکلن های مدرن ، عطر و طعم تلخ ترش ، ترکیب عطر و بوی تازه و گریپ فروت با پایه های مرکبات.

عطر ادکلن ها با رایحه متیل پامپلموس