میرابل

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک نت میوه ای فانتزی ، یادآور آلو میرابل ، شیرین ، تازه ، گوشتی.