قارچ

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک نت خاکی و خاکی یادآور قارچ است.