پرتقال

نام های دیگر: پرتقال شیرین

گروه بویایی:رایحه مرکبات

مشخصات بویایی:یک رایحه مرکبات شیرین ، تا حدی بین ماندارین و پوملو ،.