خرمالو

دیوسپیروس کاکی؛

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک یادداشت فانتزی که یادآور میوه های معطر و شیرین پوستی است.