ریواس

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک عطر میوه ای تند و گیاهی شیرین و ترش ، سبز و آب دار