توت فرنگی

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک نت میوه ای شیرین ، مصنوعی یا متشکل از مواد دیگر ، طبیعی یا مصنوعی.