نارنگی

گروه بویایی :رایحه مرکبات

مشخصات بویایی:عطری شیرین و اسپری با رایحه ای از عسل.