گردو

جنس: جاکلنس؛

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک نت چوبی آجیلی ، با طعم تا حدودی تلخ