توت سفید

جنس: ریبس البا

، خانواده گراسولاریاسه ؛

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی: بخشی از جنس ، توت های شفاف با طعم شیرین تر از توت قرمز.