تمشک قطب شمال

نام های دیگر: تمشک قطبی

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل