لوکوات ژاپنی

نام های دیگر: ملاس ژاپنی ، آلو ژاپنی ، آلو چینی

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل