شاه توت

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک یادداشت میوه ای فانتزی یادآور توت های آب دهنده.