هندوانه

Cucurbitaceae به صورت خانوادگی ؛

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:یک نت کاملاً تازه مربوط به Calone یا مشابه آن ،در مولکول های مصنوعی نمایه است.